Úvod Profil firmy Referencie Produkty a riešenia Služby Novinky

Kontakt
Partneri
Download

Počet návštev

counter

 
EXOflex - najflexibilnejší systém automatizácie na trhu
So systémom EXO
-flex, sa ľahko bu-dujú všetky typy riadiacich, kontrol-ných a automati-začných systémov.Systém pozostáva z modulov s rozdielnym počtov vstupov/výstupov, integračných a komunikačných rozhraní atď. Môže byť v jednom bode rozširovaný a zdokonalený novými funkčnými možnosťami.
 


Investície podľa potreby
EXOflex pokrýva všetky škály riadiacich systémov, od jednoduchých regulátorov po rozsiahle  PLC a distribuované systémy, čím sa šetrí čas a peniaze. Nepotrebujete riadiť rôzny hardware pre rôzne aplikácie. Existujúca infraštruktúra môže byť používaná na komunikáciu a budovanie distribuovaných systémov.

Jednoduché programovanie
EXOflex obsahuje veľkú knižnicu aplikácií pripravenú pre širokú rozmanitosť funkcií.

Otvorená integrácia
EIB, Lon, M-Bus, SIOX adď. môžu byť integrované v tom istom systéme použitím rozširovacích modulov. Jednotky môžu byť pripojené do vybudovanej siete a existujúce zariadenia môžu byť integrované, atď.

Neobmedzená komunikácia
Systém podporuje komunikáciu na  tele-fónnych linkách, GSM, TCP/IP, LAN/ WAN, Internet, pevných linkách alebo satelitoch atď. S EXOflex Open Web, najvýkonnejším sieťovým ovládačom, môže byť systém sledovaný v reálnom čase z Internetu alebo Intranetu v užívateľsky komfortných grafických rozhraniach.
 


Spolupráca s IFIX a Citect
EXOflex používa štandartné ovládače, ktoré sú kompatibilné s IFIX a Citect. Toto umožňuje výkonnými nástrojmi vytvárať všetky druhy riadiacich a kontrolných systémov.


 

|SCADA System | Konštrukcia Exoflex |
|PIFA-jednotky |Ovládače |EXOcompact | Regio | |Produkty/Systémy na stránkach výrobcu| 


EXOcompact, Corrigo  - nový rad kompaktných modulov voľne programovateľných (EXOcompact), alebo predprogramovaných (Corrigo, Optigo)

Malý, ale výkonný modul s pevným počtom vstupov/ výstupov, voľne programo-vateľný v EXOdesigner. Plne kompatibilný so všetkými EXO-modulmi  použiteľný ako na malé, tak i na veľké aplikácie procesného riadenia.

EXO4 SCADA/HMI software
Vlastný SCADA software od Regin-Exomatic s grafickým užívateľským rozhraním pre inštaláciu
EXO4 Web server
Software pre prístup do EXO4 z Internetu
EXOdesigner
PC-aplikácia  programovací nástroj pre aplikačné programovanie všetkých EXO-modulov
EXOreport
Software na zostavovanie reportov a analýz dát uložených v databázach EXO4
EXO4 Enegy View
Software pre analýzu spotrieb energie
Energy Debiting Links
Software pre automatický transfer meraných hodnôt
EXOopc Driver
Ovládače pre OPC server a SCADA systémy iných výrobcov
 

horizontal rule

 
© Ing. Peter ILLE - EXOpartner
Posledné zmeny: 04. 11. 2015